اشعار عارفانه و انقلابی از شعرای معاصر سلام و احترامات خدمت تمامی شما دوستان عزیز به امید صحت وسلامتی کامل شما : دوستان عزیز وبلاگ هذا جهت رشد وارتقای ادب وادبیات شعر ساخته شده تا خدمتی باشد برای هم میهنان عزیز ودوست داران شعر وادب , شما عزیزان گل می توانید مطالب جدید از اشعار را از شعرای سلف ومعاصر دریافت نمایید به امید موفقیت هر چه بیشتر شما عزیزان مارا هم از دعای خیر تان فراموش نکنید . tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com 2019-08-21T22:18:49+01:00 mihanblog.com اسرار عشق 2019-08-02T14:08:23+01:00 2019-08-02T14:08:23+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2029 حاج محمود نیکه دل فروش شهر زاهد پرور بیمار عشقگشته عاجز از فسون چهره دلدار عشقبا هزاران مکر و نیرنگ شب عروسی می کندپشت پرده رخنه ها دارد بر این دیوار عشقچهر پرداز قلم کار سیه پشمینه پوشکار خود را وا  نهاد از دست دل آزار عشقعارف سجاده پهن دل پر از شوق سجودعاقبت در خیل شیطان گشته یک بد کار عشقعشق یعنی دل هراسان  است ز شور یک نگاهچونکه دانستم که دل حیران شد از این کار عشقآن بلند بالای خوش سیمای دشت تشنگانعاشقانه دل به مولا داد و شد انصار عشقدل به شعله دادن پروانه وقت  وصل یارجز فنا گشتن نماند باقی عکس دریا و کوه

دل فروش شهر زاهد پرور بیمار عشق

گشته عاجز از فسون چهره دلدار عشق

با هزاران مکر و نیرنگ شب عروسی می کند

پشت پرده رخنه ها دارد بر این دیوار عشق

چهر پرداز قلم کار سیه پشمینه پوش

کار خود را وا  نهاد از دست دل آزار عشق

عارف سجاده پهن دل پر از شوق سجود

عاقبت در خیل شیطان گشته یک بد کار عشق

عشق یعنی دل هراسان  است ز شور یک نگاه

چونکه دانستم که دل حیران شد از این کار عشق

آن بلند بالای خوش سیمای دشت تشنگان

عاشقانه دل به مولا داد و شد انصار عشق

دل به شعله دادن پروانه وقت  وصل یار

جز فنا گشتن نماند باقی از این ایثار عشق

ساقی شربت به دست مو بلند دل نژند

خود گواه است  بر تمام مستی اسرار عشق

]]>
آن دوست که من دارم 2019-08-02T13:47:08+01:00 2019-08-02T13:47:08+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2028 حاج محمود نیکه آن دوست که من دارم وآن یار که من دانمشیرین دهنی دارد دور از لب و دندانمبخت این نکند با من کان شاخ صنوبر رابنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانمای روی دلارایت مجموعه زیباییمجموع چه غم دارد از من که پریشانمدریاب که نقشی ماند از طرح وجود منچون یاد تو می‌آرم خود هیچ نمی‌مانمبا وصل نمی‌پیچم وز هجر نمی‌نالمحکم آن چه تو فرمایی من بنده فرمانمای خوبتر از لیلی بیم است که چون مجنونعشق تو بگرداند در کوه و بیابانمیک پشت زمین دشمن گر روی به من آرنداز روی تو بیزارم گر روی بگردانمدر دام تو محبوسم در دست تو مغلوبمو عکس های زیبا از طبیعت بکر

آن دوست که من دارم وآن یار که من دانم
شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم
بخت این نکند با من کان شاخ صنوبر را
بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم
ای روی دلارایت مجموعه زیبایی
مجموع چه غم دارد از من که پریشانم
دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من
چون یاد تو می‌آرم خود هیچ نمی‌مانم
با وصل نمی‌پیچم وز هجر نمی‌نالم
حکم آن چه تو فرمایی من بنده فرمانم
ای خوبتر از لیلی بیم است که چون مجنون
عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم
یک پشت زمین دشمن گر روی به من آرند
از روی تو بیزارم گر روی بگردانم
در دام تو محبوسم در دست تو مغلوبم
وز ذوق تو مدهوشم در وصف تو حیرانم
دستی ز غمت بر دل پایی ز پیت در گل
با این همه صبرم هست وز روی تو نتوانم
در خفیه همی‌نالم وین طرفه که در عالم
عشاق نمی‌خسبند از ناله پنهانم
بینی که چه گرم آتش در سوخته می‌گیرد
تو گرمتری ز آتش من سوخته تر ز آنم
گویند مکن سعدی جان در سر این سودا
گر جان برود شاید من زنده به جانانم
]]>
تو مرا جان و جهانی ..... 2019-07-07T07:04:10+01:00 2019-07-07T07:04:10+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2025 حاج محمود نیکه تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان راتو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان رانفسی یار شرابم نفسی یار کبابمچو در این دور خرابم چه کنم دور زمان راز همه خلق رمیدم ز همه بازرهیدمنه نهانم نه بدیدم چه کنم کون و مکان راز وصال تو خمارم سر مخلوق ندارمچو تو را صید و شکارم چه کنم تیر و کمان راچو من اندر تک جویم چه روم آب چه جویمچه توان گفت چه گویم صفت این جوی روان راچو نهادم سر هستی چه کشم بار کهی راچو مرا گرگ شبان شد چه کشم ناز شبان راچه خوشی عشق چه مستی چو قدح بر کف دستیخنک آن جا که نشستی خنک آن دیده جا عکس های پروفایل بهاری از طبیعت | عکس طبیعت بهاری برای پروفایل

تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را

تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را

نفسی یار شرابم نفسی یار کبابم

چو در این دور خرابم چه کنم دور زمان را

ز همه خلق رمیدم ز همه بازرهیدم

نه نهانم نه بدیدم چه کنم کون و مکان را

ز وصال تو خمارم سر مخلوق ندارم

چو تو را صید و شکارم چه کنم تیر و کمان را

چو من اندر تک جویم چه روم آب چه جویم

چه توان گفت چه گویم صفت این جوی روان را

چو نهادم سر هستی چه کشم بار کهی را

چو مرا گرگ شبان شد چه کشم ناز شبان را

چه خوشی عشق چه مستی چو قدح بر کف دستی

خنک آن جا که نشستی خنک آن دیده جان را

ز تو هر ذره جهانی ز تو هر قطره چو جانی

چو ز تو یافت نشانی چه کند نام و نشان را

جهت گوهر فایق به تک بحر حقایق

چو به سر باید رفتن چه کنم پای دوان را

به سلاح احد تو ره ما را بزدی تو

همه رختم ستدی تو چه دهم باج ستان را

ز شعاع مه تابان ز خم طره پیچان

دل من شد سبک ای جان بده آن رطل گران را

منگر رنج و بلا را بنگر عشق و ولا را

منگر جور و جفا را بنگر صد نگران را

غم را لطف لقب کن ز غم و درد طرب کن

هم از این خوب طلب کن فرج و امن و امان را

بطلب امن و امان را بگزین گوشه گران را

بشنو راه دهان را مگشا راه دهان را
]]>
پژمرده زبیداد زمان ...... 2019-06-17T05:48:23+01:00 2019-06-17T05:48:23+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2024 حاج محمود نیکه به‌ رهی دیدم برگ خزان      پژمرده ز بیداد زمان      کز شاخه جدا بود                                         .................... چو زگلشن روکرده نهان     در رهگذرش بادخزان     چـون پیک بلا بود }الف                                        &nb جاهای دیدنی ایران در بهار

به‌ رهی دیدم برگ خزان      پژمرده ز بیداد زمان      کز شاخه جدا بود

                                         ....................
 چو زگلشن روکرده نهان     در رهگذرش بادخزان     چـون پیک بلا بود }الف
                                         ....................
               ای برگ ستمدیدة پاییزی ...... آخر تو زگلشن زچه بگریزی ......
         روزی تو هماغوش گلی بودی ...... دلداده ومدهوش گلی بودی
                                         ....................
             ای عاشق شیدا      دلـــدادة رســوا      گویمت چرا فسرده‌ام
                                         ....................
            درگل ، نه صفایی      باشد نه وفایی      جزستم ز وی نبرده‌ام ......
             خار غمش در دل بنشاندم      در ره او من جان بفشاندم
                            تا شد نوگل گلشن و زیب چمن
                                         ....................
                 رفت آن گل من از دست      با خار و خسی پیوست
                من ماندم و صد خارستم      وین پیکر بی‌جان
                           ای‌ تازه‌گل‌گلشن      پژمرده شوی چون من
                     هربرگ توافتد به‌رهی      پژمرده ولرزان

]]>
جمال کعبه ...... 2019-06-13T04:35:20+01:00 2019-06-13T04:35:20+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2023 حاج محمود نیکه به کعبه رفتم و ز آنجا ، هوای کوی تو کردمجمال کعبه تماشا به یاد روی تو کردمشعار کعبه چو دیدم سیاه ، دست تمنادراز جانب شعر سیاه موی تو کردم چو حلقه در کعبه به صد نیاز گرفتمدعای حلقه گیسوی مشکبوی تو کردمنهاده خلق حرم سوی کعبه روی عبادتمن از میان همه روی دل به سوی تو کردممرا به هیچ مقامی نبود ، غیر تو نامیطواف و سعی که کردم به جستجوی تو کردمبه موقف عرفات ایستاده خلق دعا خوانمن از دعا لب خود بسته ، گفتگوی تو کردمفتاده اهل منا در پی منا و مقاصدچو جامی از همه فارغ ، من آرزوی تو کردم
به کعبه رفتم و ز آنجا ، هوای کوی تو کردم
جمال کعبه تماشا به یاد روی تو کردم

شعار کعبه چو دیدم سیاه ، دست تمنا
دراز جانب شعر سیاه موی تو کردم
 
چو حلقه در کعبه به صد نیاز گرفتم
دعای حلقه گیسوی مشکبوی تو کردم

نهاده خلق حرم سوی کعبه روی عبادت
من از میان همه روی دل به سوی تو کردم

مرا به هیچ مقامی نبود ، غیر تو نامی
طواف و سعی که کردم به جستجوی تو کردم

به موقف عرفات ایستاده خلق دعا خوان
من از دعا لب خود بسته ، گفتگوی تو کردم

فتاده اهل منا در پی منا و مقاصد
چو جامی از همه فارغ ، من آرزوی تو کردم


]]>
پدری با پسری ....... 2019-06-13T04:22:50+01:00 2019-06-13T04:22:50+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2022 حاج محمود نیکه پدری با پسری گفت به قهرکه تو آدم نشوی جان پدرحیف از آن عمر که ای بی سر و پادر پی تربیتت کردم سردل فرزند از این حرف شکستبی خبر از پدرش کرد سفررنج بسیار کشید و پس از آنزندگی گشت به کامش چو شکرعاقبت شوکت والایی یافتحاکم شهر شد و صاحب زرچند روزی بگذشت و پس از آنامر فرمود به احضار پدرپدرش آمد از راه درازنزد حاکم شد و بشناخت پسرپسر از غایت خودخواهی و کبرنظر افگند به سراپای پدرگفت گفتی که تو آدم نشویتو کنون حشمت و جاهم بنگرپیر خندید و سرش داد تکانگفت این نکته برون شد از در«من نگفتم که تو حاکم نشویگفتم
پدری با پسری گفت به قهر
که تو آدم نشوی جان پدر

حیف از آن عمر که ای بی سر و پا
در پی تربیتت کردم سر

دل فرزند از این حرف شکست
بی خبر از پدرش کرد سفر

رنج بسیار کشید و پس از آن
زندگی گشت به کامش چو شکر

عاقبت شوکت والایی یافت
حاکم شهر شد و صاحب زر

چند روزی بگذشت و پس از آن
امر فرمود به احضار پدر

پدرش آمد از راه دراز
نزد حاکم شد و بشناخت پسر

پسر از غایت خودخواهی و کبر
نظر افگند به سراپای پدر

گفت گفتی که تو آدم نشوی
تو کنون حشمت و جاهم بنگر

پیر خندید و سرش داد تکان
گفت این نکته برون شد از در

«من نگفتم که تو حاکم نشوی
گفتم آدم نشوی جان پدر»
]]>
باغ نگاهت ..... 2019-05-29T09:14:47+01:00 2019-05-29T09:14:47+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2021 حاج محمود نیکه گل میکند به باغ نگـاهت جـوانیموقــتی بروی دامـــن خـــود می نشانیمداغ جنون قـــطره ی اشــکم به چشم توهر چند از دو چـشم خودت می چکانیممـن عابـــر شــکســته دل خـلوت تو امتا بیـکران چشــم خـــودت مــی کشانیمیک مشـت بغض یخ زده تفسیر می کندانـــــدوه و درد غربــت بــی همــزبانیموقــتی پـرید رنگ تو از پشت قصه هاتصــویر شد نهـــایت رنـــگــین کـمانیمتو، آن گلی که می شــکفی در خیال منپُر می شود زعطر خوشــت زنــدگانیمدر کـهــکشان چـشم تو گم می شود دلمسرگـشتـــه در نــــهایــتی از بی نشانیمزیــبــ انواع عکس پروفایل طبیعت

گل میکند به باغ نگـاهت جـوانیم

وقــتی بروی دامـــن خـــود می نشانیم

داغ جنون قـــطره ی اشــکم به چشم تو

هر چند از دو چـشم خودت می چکانیم

مـن عابـــر شــکســته دل خـلوت تو ام

تا بیـکران چشــم خـــودت مــی کشانیم

یک مشـت بغض یخ زده تفسیر می کند

انـــــدوه و درد غربــت بــی همــزبانیم

وقــتی پـرید رنگ تو از پشت قصه ها

تصــویر شد نهـــایت رنـــگــین کـمانیم

تو، آن گلی که می شــکفی در خیال من

پُر می شود زعطر خوشــت زنــدگانیم

در کـهــکشان چـشم تو گم می شود دلم

سرگـشتـــه در نــــهایــتی از بی نشانیم

زیــبـــاترین ردیف غـــزلهای من توئی

ای یـــــار ســــرو قـــامت ابـرو کمانیم

حـــالا بیـــا و غــربت ما را مرور کن

ای یــــادگــــــار وســعت سبـز جوانیم

]]>
در هوایت بیقرارم ....... 2019-05-29T06:38:59+01:00 2019-05-29T06:38:59+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2019 حاج محمود نیکه در هوایت بی قرارم روز و شبسر ز پایت بر ندارم روز و شبروز و شب را همچو خود مجنون کنمروز و شب را کی گذارم روز و شب؟!جان و دل می خواستی از عاشقانجان و دل را می سپارم روز و شبتا نیابم آنچه در مغز منستیک زمانی سر نخارم روز و شبتا که عشقت مطربی آغاز کردگاه چنگم، گاه تارم روز و شبای مهار عاشقان در دست تودر میان این قطارم روز و شبزآن شبی که وعده دادی روز وصلروز و شب را می شمارم روز و شببس که کشت مهر جانم تشنه استز ابر دیده اشکبارم روز و شب Image result for عکس های زیبا از طبیعت

در هوایت بی قرارم روز و شب
سر ز پایت بر ندارم روز و شب

روز و شب را همچو خود مجنون کنم

روز و شب را کی گذارم روز و شب؟!

جان و دل می خواستی از عاشقان

جان و دل را می سپارم روز و شب

تا نیابم آنچه در مغز منست

یک زمانی سر نخارم روز و شب

تا که عشقت مطربی آغاز کرد

گاه چنگم، گاه تارم روز و شب

ای مهار عاشقان در دست تو

در میان این قطارم روز و شب

زآن شبی که وعده دادی روز وصل

روز و شب را می شمارم روز و شب

بس که کشت مهر جانم تشنه است

ز ابر دیده اشکبارم روز و شب

]]>
درد و درمان ...... 2019-05-25T13:08:29+01:00 2019-05-25T13:08:29+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2018 حاج محمود نیکه غیر عشق او که دردش عین درمان گشتن استحاصل هرکار دیگر جفت حرمان گشتن است خوشدلی خواهی پی او گیر کاندر باغ مهرصبح را از بوی این گل ذوق خندان گشتن استشمع را زان رو خوش افتاده است این خود سوختنکز فنای تن هوای او همه جان گشتن استتا نهادی گنج راز عشق خود در خاک ماقدسیان را ملتمس تشریف انسان گشتن استتا سر زلف تو شد بازیچه‌ی دست نسیمکار و بار جمع مشتاقان پریشان گشتن است جام بشکستند و اکنون وقت گل خون می خورندحاصل آن توبه کردن این پشیمان گشتن است از لب پیمانه گر سر می رود لب بر مگیرمرد را تصاویر یک باغ گل بی نظیر و رویایی در هلند

غیر عشق او که دردش عین درمان گشتن است

حاصل هرکار دیگر جفت حرمان گشتن است 

خوشدلی خواهی پی او گیر کاندر باغ مهر

صبح را از بوی این گل ذوق خندان گشتن است

شمع را زان رو خوش افتاده است این خود سوختن

کز فنای تن هوای او همه جان گشتن است

تا نهادی گنج راز عشق خود در خاک ما

قدسیان را ملتمس تشریف انسان گشتن است

تا سر زلف تو شد بازیچه‌ی دست نسیم

کار و بار جمع مشتاقان پریشان گشتن است 

جام بشکستند و اکنون وقت گل خون می خورند

حاصل آن توبه کردن این پشیمان گشتن است 

از لب پیمانه گر سر می رود لب بر مگیر

مرد را ازجان گذشتن به ز پیمان گشتن است

سایه ! ایمان خلیلی نیست در این دام کفر

ورنه اتش را همان شوق گلستان گشتن است 

]]>
درد نهان ...... 2019-05-25T12:48:02+01:00 2019-05-25T12:48:02+01:00 tag:http://mahmodnikeh.mihanblog.com/post/2016 حاج محمود نیکه دارم سخنی با تو گفتن نتوانموین درد نهان سوز نهفتن نتوانمتو گرم سخن گفتن و از جام نگاهتمن مست چنانم که شنفتن نتوانمشادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاهگر دامن وصل تو گرفتن نتوانمچون پرتو ماه آیم و چون سایه دیوارگامی ز سر کوی تو رفتن نتوانمدور از تو من سوخته در دامن شبهاچون شمع سحر یک مژه خفتن نتوانمفریاد ز بی مهریت ای گل که در این باغچون غنچه پاییز شکفتن نتوانمای چشم سخنگوی تو بشنو ز نگاهمدارم سخنی با تو گفتن نتوانم عکس مناظر زیبای جهان
دارم سخنی با تو گفتن نتوانم
وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم
تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت
من مست چنانم که شنفتن نتوانم
شادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاه
گر دامن وصل تو گرفتن نتوانم
چون پرتو ماه آیم و چون سایه دیوار
گامی ز سر کوی تو رفتن نتوانم
دور از تو من سوخته در دامن شبها
چون شمع سحر یک مژه خفتن نتوانم
فریاد ز بی مهریت ای گل که در این باغ
چون غنچه پاییز شکفتن نتوانم
ای چشم سخنگوی تو بشنو ز نگاهم
دارم سخنی با تو گفتن نتوانم

]]>